lΓΆrdag 11 mars 2017


13th March - 17th March 2017.
πŸ™…πŸ™†πŸ™‡πŸ™‹πŸ™πŸ™ŽπŸ™…πŸ™†πŸ™‡πŸ™‹πŸ™πŸ™ŽπŸ™…πŸ™†πŸ™‡πŸ™‹πŸ™πŸ™ŽπŸ™…πŸ™†πŸ™‡πŸ™‹πŸ™
I hope you all have had a fantastic weekend and enjoyed the lovely sunshine! 🌞🌞🌞

This is how the upcoming week looks like. πŸ“΅ πŸ’Ό πŸ’»

Idiom of the week; " feel a bit under the weather "

7a - Omskrivning med " did "
       Tema formerna (regelbundna verb) , repetition
       Synonymer - motsatsord.
       Skriva " diary "
       Homework; nothing! (Elevens val)

7c - Omskrivning med " did "
       Tema formerna (regelbundna verb) , repetition
       Synonymer - motsatsord.
       Skriva " diary "
        Homework; nothing! (Elevens val)

8a - Omskrivning med " do " och " did
        Synonymer - homofoner
        Homework; nothing! (Elevens val)

8c - Omskrivning med " do " och " did "
       Repetition av tidigare grammatik " test yourself "
       Synonymer - homofoner Homework; synonymer

8d - Omskrivning med " do " och " did "
        Repetition av tidigare grammatik " test yourself "
        Synonymer - homofoner Homework; synonymer

9c - Listening comprehension  NP
       Homofoner - Antonymer
       Regelbundna verb (temaformerna) , repetition

9d - Listening comprehension NP
       Homofoner - Antonymer
       Regelbundna verb (temaformerna) , repetition

B - sprΓ₯k 
Homofoner - motsatsord                      πŸ“’πŸ““πŸ“– See you at school ! πŸ˜‰
Verb (oregelbundna)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar